publicerad: 2021  
känsel känseln
kän·seln
substantiv
kän´sel
förmåga att upp­fatta beröring, tryck, värme, smärta och dylikt
känselorgan; känselsinne
ned­satt känsel; han hade knappt någon känsel i fingrarna efter att ha stått ute i kylan i flera timmar
belagt sedan 1644; jfr isl. kensl med samma betydelse; till känna