publicerad: 2021  
kärnkraft kärn­kraften
kärn|­kraft·en
substantiv
`rnkraft
energi som fri­görs när atom­kärnor sönder­faller eller förenas under kontrollerade former
vanligen med ton­vikt på dess an­vändning för bl.a. el­produktion
kärnkraftsmotståndare
debatten om kärn­kraftens av­veckling; kärn­kraftens fredliga an­vändning
belagt sedan 1964