publicerad: 2021  
kärnklyvning kärn­klyvningen
kärn|­klyv·ning·en
substantiv
`rnklyvning
klyvning av atom­kärna med åt­följande enorm energiutveckling
belagt sedan slutet av 1940-talet