publicerad: 2021  
kärnladdning kärn­laddningen kärn­laddningar
kärn|­ladd·ning·en
substantiv
`rnladdning
1 atom­kärnans elektriska laddning
belagt sedan 1917
2 strids­medel som ut­nyttjar kärn­kraft
belagt sedan 1940