publicerad: 2021  
landstingsförbund landstings­förbundet, plural landstings­förbund, bestämd plural landstings­förbunden
lands·tings|­för·bund·et
substantiv
[lan`s-] el. [lan`ds-]
mest historiskt vanligen bestämd form sing. och med versal samman­slutning av lands­ting med upp­gift att tillvara­ta deras gemensamma intressen
Svenska landstings­förbundet
belagt sedan 1920