publicerad: 2021  
lantbrevbärare lant­brevbäraren, plural lant­brevbärare, bestämd plural lantbrevbärarna
lant|­brev·bär·ar·en
substantiv
lan`tbrevbärare
brev­bärare som tjänst­gör på lands­bygden och har vissa ut­vidgade befogenheter (en sorts vandrande post­kontor)
belagt sedan 1877