publicerad: 2021  
lastbrygga lastbryggan lastbryggor
last|­brygg·an
substantiv
las`tbrygga
brygga för in- och urlastning av varor i höjd med last­bil, järnvägsvagn eller dylikt
belagt sedan 1778