publicerad: 2021  
lastdryg last­drygt last­dryga
last|­dryg
adjektiv
las`tdryg
som kan ta stor mängd last mest om far­tyg
en last­dryg och bränsle­snål transport­båt
belagt sedan 1734