publicerad: 2021  
legation legationen legationer
leg·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
mest vid beskrivning av äldre förhållanden diplomatisk representation av lägre rang
legationschef; legationsråd
() legationen
äv. om mot­svarande lokaler
belagt sedan 1788; av lat. lega´tio 'beskickning; upp­drag'; jfr ur­sprung till delegera, 1legat!!