publicerad: 2021  
lekatt le­katten le­katter
le|­katt·en
substantiv
le`katt
något ålderdomligt hermelin
belagt sedan 1293 (i sammansättn. -skinn; (testamente upprättat av fru Kristina Johansdotter till förmån för kloster och kyrkor (Svenskt Diplomatarium))) fornsvenska läkatter; av om­diskuterat urspr.
Lät gräset bli blött och blomsteren skön,
lät dansa lilla le­katten. Lars Wivallius, Klagevisa över denna torra och kalla vår (trol. ca 1640)