publicerad: 2021  
lepra lepran
lepr·an
substantiv
[le´p-] el. [le`p-]
en kronisk infektions­sjukdom som leder till svåra hud­förändringar och kroppsliga deformeringar
belagt sedan 1813; av grek. lep´ra 'fjällande hudsjukdom', till lep´os 'bark; skal; fjäll'