publicerad: 2021  
levnadsbeskrivning levnads­beskrivningen levnads­beskrivningar
lev·nads|­be·skriv·ning·en
substantiv
le`vnadsbeskrivning
skildring av någons levnad
SYN. biografi
en levnadsbeskrivning (av någon)
belagt sedan 1853