publicerad: 2021  
livgarde liv­gardet liv­garden
liv|­gard·et
substantiv
li`vgarde
elittrupp som formellt har till huvud­uppgift att skydda en kunglig person
han var stilig i liv­gardets mellanblå uniform
spec. i ett namn
Svea Livgarde
belagt sedan 1597; jfr tyska Leibgarde, engelska life-guard med samma betydelse; till liv- och garde