publicerad: 2021  
logera logerade logerat
verb
[-∫e´-]
till­fälligt bo på viss plats
någon logerar (någonstans)
de fick logera i gäst­rummet
äv. låta bo eller över­natta
JFR inhysa
någon logerar någon någonstans
de logerades på vinden
belagt sedan 1627; av franska loger med samma betydelse; till 2loge 1
logeralogerande