publicerad: 2021  
lämpad lämpat lämpade
lämp·ad
adjektiv
läm`pad
väl an­passad efter om­ständigheternas krav
lämpad (för/till någon/något/att+verb)
lämpad (för någon)
lämpad (för något)
lämpad (för att+verb)
lämpad (till någon)
lämpad (till något)
lämpad (till att+verb)
lämpad (att+verb)
lämpad (som någon/något)
lämpad (som någon)
lämpad (som något)
fritids­områden, lämpade för idrotts­utövning; hon är väl lämpad för sitt upp­drag
belagt sedan 1868