publicerad: 2021  
lämpligen
lämp·lig·en
adverb
läm`pligen
med för­del om visst handlande med hän­syn till om­ständigheterna
vi tar lämpligen lunchpaus vid tolv­tiden
belagt sedan 1800