publicerad: 2021  
lärarrum lärar­rummet, plural lärar­rum, bestämd plural lärar­rummen
lär·ar|­rumm·et
substantiv
`rarrum
äldre beteckning samlings­rum för lärarna på en skola
belagt sedan 1950