publicerad: 2021  
lärd lärt, plural lärda el. ibland åld. lärde
lär·da
adjektiv
´rd
1 som har om­fattande teoretiska kunskaper på något om­råde; särsk. om akademiskt ut­bildad person
en lärd filosof; en lärd forskare
äv. om person med (mer ytliga) kunskaper på många om­råden
vinnaren av fråge­sporten verkade vara oerhört lärd
äv. om grupp med lärda personer
lärda sällskap
äv. om handling eller dylikt
en lärd av­handling; en lärd konversation om filosofins ut­veckling under 1800-talet
äv. substantiverat (ibland med ålderdomlig pluralform)
de lärde i Lund; om den saken tvistar de lärde
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska lärþer; till 2lära!!
2 i några ut­tryck som av­ses leda till lärdom
lärda studier; gå den lärda vägen
lärda mödor se möda
belagt sedan 1541