publicerad: 2021  
lärdom lärdomen lärdomar
lär·dom·en
substantiv
`rdom
1 sällan plur. om­fattande teoretisk kunskap på något om­råde
lärdomsljus
lärdom (om något/sats)
lärdom (om något)
lärdom (om sats)
det tar många år att ut­veckla en så om­fattande lärdom
äv. stor (och ytligare) kunskap på många om­råden
belagt sedan 1487 (Skrå-Ordningar); fornsvenska lärdomber; till 2lära!! och 1dom!!
2 vunnen erfarenhet eller kunskap
(dra) lärdom (av något)
en viktig lärdom; dyr­köpta lärdomar; dra lärdom av miss­lyckandena
belagt sedan 1723