publicerad: 2021  
lärdomsapparat lärdoms­apparaten lärdoms­apparater
lär·doms|­ap·par·at·en
substantiv
`rdomsapparat
(mängd) käll­hänvisningar som viss fram­ställning bygger på vanligen i form av noter; särsk. i vetenskaplig skrift
en dokumentation utan tyngande lärdoms­apparat
belagt sedan 1818