publicerad: 2021  
lärdomsstad lärdomsstaden lärdomsstäder
lär·doms|­stad·en
substantiv
`rdomsstad
stad med (traditions­rikt) universitet
lärdoms­städerna Lund och Upp­sala
belagt sedan ca 1850