publicerad: 2021  
läsa in läste läst, presens läser
verb
läsa in´
1 lära sig (något) genom att läsa nog­grant
någon läser in något
han läste in hela kurslitteraturen på en vecka
belagt sedan 1872
2 tolka
någon läser in något (i något)
hon läste in en annan inne­börd i hans ord
belagt sedan 1916
3 över­föra (text) till dataspråk och lagra i dator
någon/något läser in något
någon läser in något
något läser in något
hon läste in ett stort språk­material för att ta fram olika statistiska upp­gifter
belagt sedan 1958
läsa ininläsande, inläsning