publicerad: 2021  
läs- och skrivsvårigheter plural
läs- och skriv|­svår·ig·het·er
substantiv
läs- och skri`vsvårigheter
begränsningar i förmågan att läsa och skriva särsk. hos (i övrigt normalbegåvade) skol­barn
läs- och skrivsvårigheter kan ha flera orsaker, bl.a. koncentrations­svårigheter eller dyslexi
belagt sedan 1947