publicerad: 2021  
läskunnighet läs­kunnigheten
läs|­kunn·ig·het·en
substantiv
`skunnighet
förmåga att läsa
äv. ut­bredning av läs­förmåga
läs­kunnigheten i landet har ökat från 50 % till 95 %
belagt sedan 1869