publicerad: 2021  
läsplatta läsplattan läsplattor
läs|­platt·an
substantiv
`splatta
bok­liknande elektronisk an­ordning för läsning av digitala böcker
för att kunna ladda ner e-böcker och föra över dem till läs­plattan behövs ett sär­skilt läs­program på datorn
belagt sedan 1998