publicerad: 2021  
läspenna läspennan läspennor
läs|­penn·an
substantiv
`spenna
penn­liknande an­ordning som kan av­läsa streck­koder t.ex. på varor
äv. penn­liknande an­ordning som fungerar som en scanner
belagt sedan 1977