publicerad: 2021  
lättakut lätt­akuten lätt­akuter
lätt|­akut·en
substantiv
lätt`akut
akut­mottagning vid vård­central som man kan besöka utan före­gående tids­beställning
belagt sedan 1984