publicerad: 2021  
lätta lättade lättat
verb
lätt`a
1 minska tryck eller nedåt­riktad kraft från el. mot något
någon lättar () något
lätta på resåren; lätta ankar och av­segla; lätta på gas­pedalen; lätta på bördan
ibland med stark bi­betydelse av lyftande el. öppnande
lätta på hatten; hon lättade försiktigt på draperiet
äv. bildligt
lätta på det byråkratiska trycket; bo­laget lättade på för­låten kring det dit­tills hemliga varu­märket
spec. med av­seende på sinnes­tillstånd och dylikt göra lättsammare och gladare el. mindre spänd eller dylikt
lätta sitt sam­vete genom att bekänna; det lättade att få tala ut
lätta på för­låten se förlåt
lätta på plån­boken se plånbok
lätta sitt hjärta för någon se hjärta
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Ludgo, Södermanland); vanligen runform liti (konjunktiv), fornsvenska lätta
2 (börja) verka med mindre kraft om konkreta el. abstrakta tryck
SYN. avta
någon/något lättar
någon lättar
något lättar
vatten­massans tryck lättade; trycket mot bröstet lättade; stor­maktens tryck mot grann­länderna lättade något
äv. gå ner i vikt
JFR lättna
han har lättat två kilo
äv. om på­frestande väderlek eller dylikt bli mindre intensiv eller kompakt
dimman lättade; snö­fallet lättade så småningom
äv. om på­frestande situation, sär­skilt sinnes­tillstånd bli mindre dyster
läget på arbets­marknaden har lättat; stämningen lättade efter ett par glas; hans tung­sinne lättade efter hand
belagt sedan 1400–25 Heliga Birgittas uppenbarelser
3 höja sig över marken och börja flyga
någon/något lättar
någon lättar
något lättar
planet lättade
belagt sedan 1896
lättalättande