publicerad: 2021  
lättbetong lätt­betongen
lätt|­bet·ong·en
substantiv
lätt`betong
typ av lätt, betong­liknande byggnads­material med mindre håll­fasthet men större värme­isolerings­förmåga än vanlig betong
lätt­betong kan an­vändas även till vissa bärande byggnads­delar; den skiffer­baserade lätt­betongen gav för stor radio­aktiv dos
belagt sedan 1945