publicerad: 2021  
lättfattlig lätt­fattligt lätt­fattliga
lätt|­fatt·lig
adjektiv
lätt`fattlig
som man förstår utan an­strängning
lättfattlig (för någon)
en lätt­fattlig bruks­anvisning
belagt sedan 1810