publicerad: 2021  
lättdryck lätt­drycken lätt­drycker
lätt|­dryck·en
substantiv
lätt`dryck
(typ av) dryck med låg alkohol­halt högst 2,25 volym­procent; fram­ställd av vin, äpplen, druvor eller dylikt
en halvsöt, mousserande lätt­dryck fram­ställd av äppel­juice; vita lätt­drycker passar till fisk och skal­djur
belagt sedan 1937