publicerad: 2021  
lättöl lätt­ölet el. ibland lätt­ölen, plural lätt­öl
lätt|­öl·et
substantiv
lätt`öl
öl med låg alkohol­halt enl. svensk lag f.n. högst 2,25 volym­procent
lätt­öl säljs i var­enda livs­medels­butik
äv. om flaska el. glas med detta i utrum
en lätt­öl, tack!
belagt sedan 1954