publicerad: 2021  
magsäck mag­säcken mag­säckar
mag|­säck·en
substantiv
ma`gsäck
ett säck­formigt organ i kroppen, där födan lagras och sönder­delas
SYN. mage 1
belagt sedan 1852