publicerad: 2021  
mana fram manade manat
verb
mana fram´
äv. fast sammansättn., se frammana orsaka upp­komsten av något, ibland på ett sätt som närmar sig det över­naturliga
mana fram något
talaren manade fram den vanliga schablon­bilden av mot­ståndarna; den som syndar kan mana fram Guds vrede
belagt sedan 1772
mana framframmanande, frammaning