publicerad: 2021  
manskör mans­kören mans­körer
mans|­kör·en
substantiv
man`skör
kör med en­bart manliga med­lemmar
våren brukade sjungas in av bygdens mans­kör
belagt sedan 1871