publicerad: 2021  
mansläger manslägret, plural mans­läger, bestämd plural manslägren
mans|­lägr·et
substantiv
man`släger
läger där män samlas för att diskutera frågor i an­slutning till den traditionella mans­rollen
efter mans­lägret vågade han t.o.m. gråta offentligt
belagt sedan 1976