publicerad: 2021  
manspillan bestämd form man­spillan, utrum
man|­spill·an
substantiv
man`spillan
förlust av människor särsk. soldater
staden in­togs under stor man­spillan
belagt sedan 1680