publicerad: 2021  
matematiker matematikern, plural matematiker
matem·at·ik·ern
substantiv
matema´tiker
person som yrkes­mässigt ägnar sig åt matematik som forskare el. in­om något tillämpningsområde
äv. om matematiskt kunnig el. begåvad person i all­mänhet
belagt sedan ca 1635