publicerad: 2021  
materia materian materier
även
materie materien materier
materi·an, materi·en
substantiv
mate´ria el. mate´rie
1 (samman­fattningen av) allt som har konkret, fysisk existens i mots. till den andliga världen
fast materia; flytande materia; mörk materia; andens seger över materien; teorierna om materiens innersta struktur
äv. om inne­håll i mots. till form
belagt sedan 1674; fornsvenska materia 'stoff; ämne'; av lat. mater´ia, mater´ies 'ämne; stoff'
2 stoff
leran är den materia i vilken han skapar sina figurer
belagt sedan ca 1520 Peder Månssons Skrifter på svenska