publicerad: 2021  
materialkonstant material­konstanten material­konstanter
materi·al|­kon·stant·en
substantiv
materia`lkonstant
tal som ut­trycker en karakteristisk egenskap hos ett ämne t.ex. värme­lednings­förmåga
belagt sedan 1919