publicerad: 2021  
materialistisk materialistiskt materialistiska
materi·al·ist·isk
adjektiv
materialis´tisk
1 som en­sidigt in­riktar sig på materiell väl­gång
JFR krass
belagt sedan 1842
2 som grundar sig på den filosofiska materialismen särsk. i fråga om före­ställningar om (ut­vecklingens) driv­krafter
Marx' materialistiska historieuppfattning
belagt sedan 1817