publicerad: 2021  
materiel materielen
materi·el·en
substantiv
materie´l
ut­rustning för verksamhet
materielrum; materielvård; försvarsmateriel; idrottsmateriel; skrivmateriel
vi ställer materiel och yrkeskunnig arbets­kraft till förfogande
belagt sedan 1818; till materiell