publicerad: 2021  
trötthet tröttheten
trött·het·en
substantiv
trött`het
1 det att vara trött
trötthetssymtom
belagt sedan 1620
2 vanligen i sammansättn. försämrad av­kastning hos jord, på grund av allt­för intensivt ut­nyttjande
äv. det att en växt inte längre trivs på viss jord
klövertrötthet
äv. något ut­vidgat
materialtrötthet
belagt sedan 1884