SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rdighetsämne substantiv ~t ~n färd·ig·hets|­ämn·etskol­ämne där stor vikt läggs på färdigheter vid sidan av teoretiska kunskaper pedag.JFRcohyponymorienteringsämne språk och an­dra färdighetsämnensedan 1951