publicerad: 2021  
medelvattenstånd medel­vattenståndet, plural medel­vattenstånd, bestämd plural medel­vattenstånden
medel|­vatt·en·stånd·et
substantiv
me`delvattenstånd
havs­ytans (eller en in­sjö­ytas) genom­snittliga nivå
Mälarens medel­vattenstånd; klimat­förändringarna kommer att på­verka medel­vattenståndet av­sevärt
belagt sedan 1879