publicerad: 2021  
medelväg medel­vägen medel­vägar
medel|­väg·en
substantiv
me`delväg
förfarings­sätt som tar hän­syn till och an­passas efter alla de möjliga lösningarna
en medelväg (mellan några)
en medel­väg mellan revolution och fort­satta sociala orättvisor
den gyllene medel­vägen den bästa kompromissenden nya regeringen väntades välja den gyllene medel­vägen och över­ge de förslag som var allt­för udda
belagt sedan 1526