publicerad: 2021  
medhåll med­hållet
med|­håll·et
substantiv
me`dhåll
stöd för viss åsikt
(ha) medhåll (hos någon) () medhåll (från någon)
han argumenterade väl och fick med­håll av de flesta i församlingen; hon fick både med­håll och mot­hugg i debatten
äv. var­dagligt otillbörligt gynnad ställning
ha med­håll hos läraren
belagt sedan 1675