publicerad: 2021  
medhårs
med|­hårs
adverb
me`dhårs
vanligen i konstruktioner med verbetstryka i päls­hårens riktning
stryka hunden med­hårs
sär­skilt bildligt i ut­tryck för efter­givenhet el. in­ställsamhet
stryka chefen med­hårs; ett program som strök för­domarna med­hårs
belagt sedan 1931