publicerad: 2021  
medhörning med­hörningen
med|­hör·ning·en
substantiv
me`dhörning
(an­ordning för) ut­gående ljud från musik­anläggning som en artist själv kan höra vid in­spelning el. fram­trädande
ibland äv. möjlighet att av­lyssna telefon­samtal mellan de sam­talande
belagt sedan 1960-talet