publicerad: 2021  
medial medialt mediala
medi·al
adjektiv
media´l
1 belägen nära mitten
spec. om vokal som artikuleras centralt i mun­hålan
slutvokalen i "pojke" ut­talas ofta medialt (adverbial)
belagt sedan 1871; av senlat. media´lis med samma betydelse, till med´ius 'i mitten befintlig'; jfr ur­sprung till medium
2 sär­skilt vid beskrivning av vissa främmande språk, bl.a. grekiska som ut­trycker ett mellan­ting mellan aktiv och passiv betydelse
mediala verb
belagt sedan 1912
3 som har att göra med massmedier särsk. mass­medium
topp­mötet till­drog sig stor medial upp­märksamhet
äv. som har att göra med över­naturliga kontakter med ande­världen
flera av ordensbröderna var mediala begåvningar
belagt sedan 1970